TurvallisuussuunnitelmaTämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko Ysikaks Nivala ry:n toiminnan. Turvallisuussuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vahinkoja. Ei toivottujen tilanteiden sattuessa toimitaan mahdollisimman nopeasti ja hallitusti. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on pystyä varautumaan äkillisiin tilanteisiin ennakkoon. Lisäksi suunnitelman tarkoituksena on antaa toimihenkilöille, pelaajille ja muille seurassa toimiville henkilöille työkalu tapaturmien ja muiden vahinkojen ennaltaehkäisyyn.TurvallisuusorganisaatioSeuran hallitus vastaa siitä, että seuralla on ajantasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Hallitus määrittää hyväksyttävän turvallisuustason ja hyväksyy turvallisuussuunnitelman. Harrastuspaikkojen kunnosta ja turvallisuudesta vastaa tilan omistaja, vuokralainen tai vastaava taho. Tilan omistajalla tai ylläpitäjällä on lain mukaan oltava turvallisuussuunnitelma. Seuran valmentajat ja ohjaajat tutustuvat tilojen turvallisuussuunnitelmaan erikseen. Tilojen turvallisuussuunnitelman saa yleensä tilojen vahtimestarilta.

 • Valmentaja/ohjaaja huomio ensimmäisellä kerralla keskeisimmät turvallisuustekijät, joita ovat hätäpoistumistiet, kokoontumispaikat ja lähimmät alkusammuttimet.
 • Valmentaja, ohjaaja tai muu seuratoimija on velvollinen ilmoittamaan havaittavista puutteista välittömästi vahtimestarille tai seuran olosuhdevastaavalle.

TurvallisuusuhkaVakavan häiriön, tulipalon tai kaasu- ja myrkytysvaara tilanteissa on varmistettava aina ensin ihmisten turvallisuus esimerkiksi evakuoimalla ihmiset tilan kohtauspaikalle. Kun ihmiset on saatettu turvaan ja apua hälytetty, on pyrittävä minimoimaan oma turvallisuus huomioiden mahdollinen vahinko. Turvallisuus uhkan sattuessa valmentajan tai ohjaajan on tärkeä tietää paikalla olevien henkilöllisyys.Toimenpiteet turvallisuusuhkan sattuessa:

 • Tee nopea tilannearvio.
 • Tarkista loukkaantuneet.
 • Hälytä apua ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Yleinen hätänumero 112
 • Käynnistä mahdollinen evakuointi.
 • Pysy rauhallisena ja estä tarvittaessa lisävahinkojen syntyminen.
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle ja anna tilanteesta raportti.Toimenpiteet tulipalotilanteessa

 • Tee nopea tilannearvio.
 • Yritä sammuttaa palo alkusammutusvälineillä.
 • Hälytä pelastuslaitos. Yleinen hätänumero 112.
 • Evakuoi muut ihmiset. Varmista ettei ketään ole jäänyt palopaikalle.
 • Sulje ovet ja ikkunat, sekä poistu tilasta.
 • Varoita lähiympäristöä palosta.
 • Opasta pelastuslaitos paikalle.

HäiriköintiHäiriköintiä on, jos yksi tai useampi henkilö tulee häiritsemään peliä, tapahtumaa tai harjoitusta. Tällöin ihmisten turvallisuus ei ole suoraan uhattuna. Mikäli kyseessä on seuran sisällä tapahtuvaa häiriköintiä, ole yhteydessä seuran yhteyshenkilöihin. Seurassa on nollatoleranssi häiriköinnille ja kiusaamiselle.

 • Ensisijaisesti pyri rauhoittamaan tilanne puheella.
 • Pyydä häiriköitsijöitä poistumaan puhumalla.
 • Mikäli häriköitsijät eivät poistu puhumalla, kutsu paikalle poliisiSeksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintäMikäli havaitset tai epäilet, että seurassa joku joutuu seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi ota välittömästi yhteys seuran yhteyshenkilöihin tai tukipalveluihin. Jokaisella seuratoimijalla on velvollisuus puuttua sekä ilmiantaa kaikkiin häirintää sisältäviin tekoihin, sanoihin ja eleisiin. Yhteyshenkilöt löydät turvallisuussuunnitelman lopusta.Seksuaalinen häirintä voi ilmetä:

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • Härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • Pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot
 • Fyysinen koskettelu
 • Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset ja vaatimuksetSukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä:

 • Halventava puhe toisesta sukupuolesta
 • Toisen sukupuolen alentaminen
 • Kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

PelaajatPyritään tekemään harjoittelu ympäristö pelaajille turvalliseksi. Erilaisilla ennakkoon varautumisilla lisätään pelaajien turvallisuutta.

 • Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassaoleva urheilijan tapaturmavakuutus.
 • Sairaana ollessa pelaajan tulee jättäytyä pois harjoituksista tai pelistä, sillä se lisää muiden riskiä sairastua.
 • Pelireissulla sairastuneen pelaajan kohdalla on hyvä mahdollisuuksien mukaan estää muiden pelaajien tartuttaminen.
 • Käytetään pelaajakohtaisia juomapulloja.
 • Erityisesti turnausmatkoilla huolehditaan yleisestä siisteydestä ja käsihygieniasta
 • Jokaisella joukkueella on oltava ensiapulaukku harjoituksissa, peleissä ja turnauksissa.

YhteyshenkilötVoit ottaa yhteyttä myös www.etoleyksin.fi palveluiden kautta kaikissa kiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan liittyvissä asioissa.

Ysikaks Nivala ry

fc92nivala@gmail.com

DEN-areena Kydöntie 5, 85500 Nivala

Vastaanotamme e-laskuja

Verkkolaskuosoite 003709416029

Välittäjätunnus OKOYFIHH